instagramfacebook
winkelwagen

Privacybeleid

Privacyverklaring
Made by Marijn
Suzanna van Oostdijkstraat 25
4206 XW Gorinchem
Nederland

Website: www.madebymarijn.nl
E-mailadres: info@madebymarijn.nl
KvK-nummer: 74456334

1. Algemeen

A. Privacy

Bij Made by Marijn hechten we veel waarde aan uw privacy. We verwerken persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website of diensten, of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt. Deze privacyverklaring geeft een duidelijk overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze behandelen en waarom wij ze verzamelen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Made by Marijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

A. Van u als websitebezoeker

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Persoonsgegevens verstrekt via onze chatfunctie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarigen

Onze website en diensten zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij er schriftelijke toestemming is van een ouder of voogd. Omdat we niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens zonder ouderlijke toestemming worden verzameld.

B. Contact bij vermoeden van een fout

Als u vermoedt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@madebymarijn.nl. Wij zullen deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. Doeleinden van verwerking

Made by Marijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening.
 • Om u een offerte toe te sturen wanneer u deze heeft aangevraagd.
 • Om u in staat te stellen bestellingen te plaatsen en deze direct af te rekenen.
 • Om u van dienst te kunnen zijn via onze chatfunctie.
 • Om u desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee onze website te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

B. Bewaartermijnen

Made by Marijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor specifieke informatie over onze bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via info@madebymarijn.nl.

5. Verwerkingen door derden

Naast eventuele cookies, zoals beschreven in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we via deze website verzamelen met de volgende derden:

Verschillende betaalmethodes, waaronder iDEAL, zodat geplaatste bestellingen direct afgerekend kunnen worden.
Google Ads: Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld voor gepersonaliseerde advertenties. Google Ads gebruikt uw gegevens uitsluitend voor dit doel en deelt deze niet met derden. Zij zijn verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Meer informatie vindt u op: Google User Consent Policy.
Met deze verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteren als wij.

6. Uw websitebezoek in kaart

A. Cookies

Made by Marijn maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
 • Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt

Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 • Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • Verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 • Uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
 • Een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gegevensverwerking door Made by Marijn, stuur dan een verzoek naar info@madebymarijn.nl. Made by Marijn wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Made by Marijn u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Made by Marijn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Klachtrecht

A. Interne behandeling

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Made by Marijn u graag om deze in onderling overleg op te lossen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@madebymarijn.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

9. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

A. SSL

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Made by Marijn veilige coderingstechnologie├źn. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. Beveiliging en versie

A. Wij nemen het serieus

Made by Marijn neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@madebymarijn.nl.

B. Versie

De huidige versie is 20240609.

11. Vragen

A. Contactpersoon

Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen met Marijn Bakker via info@madebymarijn.nl.